Ιστορικό Αιτημάτων

Ονοματεπώνυμο: B.
Ιδιότητα: Ιδιωτική Εταιρεία
Τίτλος: Births in Cyprus per day per district
Προτεινόμενη Κατηγορία: Πολίτες & Δημόσια Ζωή
Περιγραφή: Within the framework of Open data, we will build a mechanism where people who are in commerce and services which deal with Names will have the right information. For this reason we would like to get the births in Cyprus per day per district with just the sex and name of the Newborn.